Güneş Enerjisi ve Ekoloji İlişkisi

Güneş Enerjisi ve Ekoloji İlişkisi

Güneş enerjisi kullanımı ile elektrik ve daha genel anlamda enerji elde edilmesi, dünyanın gelecek vizyonu açısından büyük önem taşıyor. Güneş enerji santrali yatırımı ile mali açıdan kar elde edilmesi, birçok açıdan cazip olurken esasen işin sürdürülebilirlik tarafı hem bizim hem de geleceğimiz için daha da önemli bir unsur. Birleşmiş Milletler ’in 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini de bu durumla birlikte düşünmek gerekiyor. Bu yazımızda güneş enerji santrali ile ekoloii arasındaki ilişkiye bakalım.

Sürdürülebilirlik ve Yenilenebilir Enerji

Daha önceki blog yazılarımızda sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kavramlarını ayrıntılı olarak ele almıştık.  Şimdi kısaca bu kavramları yeniden hatırlayalım.

Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir enerji; üretim kaynağını sürekli yenilenen doğal kaynaklardan sağlayan enerjidir.

Sürdürülebilirlik
Ekonomi, toplum ve çevre boyutu olan sürdürülebilirlik, ekoloji yönünden ihtiyaç olan enerjinin doğaya zarar vermeden ve daimi şekilde sağlanabildiği dengeli durum olarak tanımlanabilir.

Bu iki kavramı birlikte düşündüğümüzde gelecekte hedeflenen sürdürülebilirliğin ancak yenilenebilir enerjinin enerji üretimindeki hakimiyetinde mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Yenilenebilir enerji türleri arasında yer alan güneş enerjisi de üretim tekniğinde yer alan doğaya en az zarar verme özelliği ile bu anlamda sürekli gelişen hücre teknolojisi ile öne çıkıyor. Bu açıklamalar da bizi, geleceğin güneş enerjisinde olduğuna ve/veya olması gerektiğine götürüyor.

Güneş Enerji Santrali Geri Dönüşümü

Güneş enerji santralinin enerji üretim prensibinin doğa dostu ve sürdürülebilir olmasının yanında güneş panellerinin geri dönüşümü de bu çevrimin diğer parçası. Güneş panellerinin ömrünün dolması sonrası atık hale geldiği noktayı ilgilendiren bu konuda da araştırma ve geliştirme çalışmaları devam ediyor ve yol kat ediliyor.

Burada iki konu var. Birincisi güneş panellerinin bileşenleri arasında yer alan metaller, cam ve hücrelerin ayrıştırılması. Çalışmalar, bunun en fonksiyonel şekilde gerçekleşmesi yönünde yapılıyor.

Diğer konu ise panellerin ömürlerinin uzun olması. Ürün marka ve modeline göre değişkenlik göstermekte olsa da en az 15 yıl ürün garantisi verilen güneş panellerinin bugün sürekli üretilen bir atık olarak tanımlanması mümkün değil. Güneş enerjisi teknolojisinin henüz 20-30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hesaba kattığımızda güneş panellerin atık halinde anlamlı bir toplam değere sahip olduğu gelecek zamanda geri dönüşüm teknolojisinin de oturmuş ve işleyen bir hale geleceğini söyleyebiliriz.

Gelecek Güneşte

Sonuç olarak hem üretim hem de faaliyet ve sonrası süreçlerinde dünyamızın geleceğinin güneş enerji sistemlerinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Güneş enerjisi ve ekoloji ilişkisinin detaylarına Güneşle Entegre Sohbetler programımızın yeni bölümünde şuradan izleyebilirsiniz.

Gelecek güneşte ve şimdi Güneşle Entegre Olma Zamanı!

Paylaş