Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Kyoto, Paris anlaşmaları, Glasgow zirvesi, iklim krizi, küresel ısınma, fosil yakıtlar, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji. Türkiye’de ve dünyada özellikle son 20 yılda bu kelime ve kavramları her geçen gün daha fazla duyuyoruz. Bu kavramların tam olarak ne anlattığını, hayatımızdaki önemini yeterince biliyor muyuz? Entegre Solar olarak işimizin tam da çekirdeğinde yer alan bu tür kavramların ne olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Güneş enerjisi sistemleri (GES) kurulumlarımızla katkıda bulunduğumuz yenilenebilir enerji konusuna yakından bakalım istedik.

Yenilenebilir Enerji Tanımı

Öncelikle yenilenebilir enerji nedir? sorusunu soralım. Yenilenebilir enerji, yenilenen doğal kaynaklardan ve tüketildiğinden daha yüksek oranda elde edilen enerjidir. Bu tanım Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde yapılıyor. Hiç konuya bu taraftan bakmış mıydınız? Yani bizim tükettiğimizden daha fazlasını elde edebilen enerji. Yenilenebilme denilince geri dönüşüm akla geldiği için yenilenebilir enerji ile geri dönüşüm karıştırılabiliyor. Burada asıl önemli kısım, gezegenimizde var olan, kendisini sürekli yenileyen ve bunu tükettiğimizden daha fazla yapabilen doğal kaynaklar tanımıdır. Şimdi buradan yenilenebilir enerji türlerine geçebiliriz.

Yenilenebilir Enerji Türleri Neler?

Yenilenebilir enerji türleri, yukarıdaki tanımdan hareketle şu şekilde sıralanıyor.

  • Güneş Enerjisi
  • Rüzgar Enerjisi
  • Jeotermal Enerji
  • Hidroenerji (Su Kaynakları)
  • Okyanus Enerjisi
  • Biyoenerji


Buradan yenilenebilir enerji türleri için şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Doğada var olan ve sürekliliği olan enerji kaynaklarından elde edilen enerji türü. Ancak biyoenerji de yenilenebilir enerji türleri arasında yer alıyor. Biyoenerji, biyokütle denilen organik malzemelerden elde edilen enerjidir ve bu organik malzemeler içinde organik atıklar da yer alır. İnsanın da içinde yer aldığı yaşam döngüsü ile ortaya çıktığı için bu anlamda yenilebilir enerji grubunda yer alıyor.

Yenilenebilir Enerjinin Önemi ve Diğer Enerji Türleri

İnsanlık için gelecekte nasıl enerji türlerinden faydalanmamız gerekiyor sorusunu bize sorduran şey, insanlık tarihinin özellikle Endüstri/Sanayi devrimi sonrasındaki 200 yıllık süreçte ortaya çıkardığı atıklar, kirlilik ve bunun sonucu olan küresel ısınma. Yazımızın başında belirttiğimiz kavramlardan biri olan sürdürülebilirlik, tam da buraya işaret ediyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji; hem iklim krizine sebep olan ya da olacak karbon emisyonları yönünden hem de ekonomik açıdan önemli bir konuma geldi.

Yenilenebilir enerji türleri dışındaki enerji türleri ise yenilemeyen enerji olarak tanımlanabilir. Bunlar;

  • Fosil yakıtlar ile enerji üretimi
  • Nükleer enerji


Olarak iki başlıkta toplanıyor. Fosil yakıtlar, hepimizin yakından bildiği doğal gaz, petrol ve kömür. Nükleer enerji ise uranyum, toryum ve plütonyum elementlerini ham madde olarak kullanan bir enerji üretim türü.  Burada esas önemli olan konu, fosil yakıtlar ve nükleerden elde edilen enerjinin yüksek miktarlarda olması. Hedef ise yenilenebilir enerji kaynakları ile elde edilecek enerjinin yenilenemeyen enerji kaynaklarının yerine geçebilecek verimi sağlaması.

Yenilenebilir enerji, fosil yakıtları yakmaktan çok daha düşük emisyonlar yaratırken fosil yakıtlardan üç kat daha fazla istihdam yaratarak ekonomik değer açısından da önem taşıyor.

Yenilenebilir Enerji Olarak Güneş Enerjisi

Yenilenebilir enerjinin odak noktası sürdürülebilirlik ve ekoloji iken bu kaynaklardan elde edilecek enerji için kurulacak sistemlerin de doğa dostu olması gerekir. Güneş enerjisi sistemleri (GES), solar paneller ile enerji üretirken oldukça hafif ve karmaşık olmayan bir sistemle yüksek verim sağlar. Bu nedenle güneş enerjisi sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarını en ekolojik şekilde değerlendiren sistemdir. Siz de hemen şimdi GES simülatörü ile çatınızdan ne kadar enerji üretebileceğinizi şuradan öğrenebilir ve bizimle Güneşe Entegre olabilirsiniz. Ekolojik ve güzel günler dileriz.

Paylaş