Yönetim Mesajı

Yönetim Mesajı

İklim krizinin şiddetlendiği ve somut etkilerinin dünyanın hemen her coğrafyasında farklı yansımalarla görüldüğü günümüzde temiz enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artarak devam ediyor. İklim krizinin etkilerinin azaltılması ve küresel ısınmanın 1,5 C’yi aşmaması için yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelim artıyor, ekonomide düşük karbonlu veya sıfır karbonlu yatırımlara geçiş hızlanıyor.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ile ilgili küresel çaptaki eğilim ülkemiz için de geçerlidir. Ulusal teşvik politikalarına ek olarak ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları bakımından dünyanın şanslı bölgelerinden birinde yer almaktadır.
Bu çerçevede; fosil yakıt kaynaklarının yakın gelecekte tükenecek olması gerçeğiyle yenilenebilir enerjiyi kullanılabilir kaynaklarımız arasında en üst sıraya taşımak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına tüm gücümüzle çalışıyoruz.
Dünya genelinde iklim ve enerji krizi yaşanırken öte yandan teknolojik bakımdan çığır açıcı gelişmelere şahit olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Dijital dönüşümün sağladığı faydalar, var olan krizlerle başa çıkmak için önemli fırsatlar sunuyor. 1883 Charles Fritts isimli bilim insanının %1 verimli fotovoltaik hücreyi geliştirmesinin üzerinden 150 yıl geçti ve bugün çok daha verimli ve uzun ömürlü hücreler kullanarak dünyamızın sınırsız enerji kaynağı olan güneşten faydalanabiliyoruz.
Nitelikli mühendislik kadrosu ile ülkemizde yenilenebilir enerji sektörüne katkı sağlamak için 2019 yılında Entegre Grup iştiraki olarak faaliyetlerine başlayan şirketimiz, bugün Türkiye’nin 11 şehrinde şubeye sahip olup Türkiye genelinde ve yurtdışında güneş enerji santrali projelerini EPC olarak gerçekleştirmektedir.
Hedefimiz, yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru kullanarak ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak, dünya ekonomisinin enerji kaynaklarındaki artışını herkes için kullanabilir seviyeye indirmek, çevreye duyarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir iş modeli ile Türkiye’nin yenilenebilir temiz enerjide öncü olabilmesinde rol almaktır.

Durdu Yaprak

Kurucu

signature
about Image

Büyüyoruz