Blog

Blog

11.08.2022 Tarihli Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Mevzuat Değişikliğine İlişkin Duyuru

11.08.2022 Tarihli Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Mevzuat Değişikliğine İlişkin Duyuru

11.08.2022 Tarihli Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Mevzuat Değişikliğine İlişkin Duyuru Mevcut üretim tesislerinin farklı tüketim tesisleri ile ilişkilendirilmesi: Tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasında yer alan üretim tesisleriyle, mevcuttaki tüketim tesisi değişmemek kaydıyla ilgili kişilerce herhangi bir kurulu güç ve dağıtım bölgesi sınırı olmaksızın, kendilerine ait aynı tarife grubundaki tüketim tesisleri ilişkilendirilebilecektir.

İncele

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun-Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun-Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun)’nun 14 üncü maddesi kapsamında ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ (Yönetmelik) 12/05/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İncele

Resmî Gazete Tarihi: 12.05.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30772 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 12.05.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30772 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını (Mülga ibare:RG-11/8/2022-31920) kendi üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması (Mülga ibare:RG-11/8/2022-31920) amacıyla lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

İncele

Lisanssız Elektrik Üretim Yatırımlarında Milli Emlak Tebliği Güncellendi

Lisanssız Elektrik Üretim Yatırımlarında Milli Emlak Tebliği Güncellendi

10.09.2022 tarihinde, 31949 sayı ile Resmî Gazete’ de yayımlanan 412 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile lisanssız elektrik üretim mevzuatındaki son güncellemeleri de içerecek şekilde güncelleme yapıldı. 7 Şubat 2014 tarihinde, 28906 sayı ile Resmî Gazete’de yayımlanan 362 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.

İncele