Güneş Panelleri Çevre Dostu mudur?

Güneş Panelleri Çevre Dostu mudur?

Güneş, her zaman dünya için sonsuz bir güç kaynağı olmuştur ve gelecekte de çok uzun süre olmaya devam edecek kuşkusuz.

Güneş enerjisi, doğası gereği yenilenebilir, sera gazı emisyonu gibi zararlı etkiler olmadan enerji ihtiyaçlarımızı karşılayabilen, çevre dostu bir enerji kaynağıdır. İşte bu gerçekliğin 19.yy’ın başlarında keşfedilmesinden bugüne güneş enerji sistemleri temiz, yenilenebilir elektrik sağlayan, tüketici seçimini artıran, elektrik faturalarında ve maliyetlerde tasarrufa yardımcı olan bir enerji çözümü olarak sektörel büyümesine devam etmektedir.

Güneş enerjisi tamamen güneşten enerji toplamaya ve onu endüstri tesisleri, tarımsal araziler, otoparklar ve konutlarımızda kullanmak üzere dönüştürmeye dayandığından, güneş enerji sistemlerini kullanmak herhangi bir sera gazı üretmediğiniz veya küresel ısınmaya katkıda bulunmadığınız anlamına gelir.

Bu sebeple güneş enerjisine yenilenebilir bir enerji türü deniyor. Öte yandan fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve bu atıklar çıkarıldığında (petrol ve gaz kuyuları açmak gibi) gezegene zarar verdiği uzun süredir bilinen bir gerçek. 

Fosil Yakıtların Zararları Nelerdir?

Dünyadaki enerji üretiminin büyük bir çoğunluğunu oluşturan, ölen canlı organizmaların milyonlarca yıl boyunca çözülmesi sonucunda oluşan fosil yakıtların hidrokarbon ve karbon içerikleri çok yoğun olduğundan üretim ve kullanım aşamalarında emisyonlara sebep olmaları nedeniyle güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla çevresel etkileri çok daha yüksektir ve uzun vadede yıkıcıdır. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar; gündelik yaşamda kullanılan petrol bazlı olan plastik ürünlerden, evlerde, sanayide elektrik üretiminde kullanıma, endüstride hammadde olarak işlenmesinden ulaşım faaliyetlerinde yakıt olarak kullanıma kadar yaşamımızın her alanında yer alır. Ancak hava kirliliği, küresel ısınma, su kirliliği, canlı yaşamı ve tarım alanlarının tahribatı, okyanusların asitlenmesi gibi ekolojik etkileri nedeniyle son 20 yıldır fosil yakıtların karşısına yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim ve kullanımı konumlandırılmış bulunuyor.

Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji, Hidroelektrik enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları insan yaşamı ve doğa için temiz, sürdürülebilir ve sağlıklı bir alternatif olarak giderek büyüyen üretim ve kullanım sektörlerine dönüşüyor.

Güneş Enerjisinin Geleceği

Güneşten enerji elde etmek, konutlara, tarım arazilerine, endüstriye, kentlere güç sağlamanın çevre dostu yollarından biri olduğu gibi güneş enerji sistemleri tüm dünyada süregelen enerji geçişinde önemli bir rol üstlenmeyi de vaat ediyor artık. Güneş enerjisinin ayrıca hava kalitesini iyileştiren ve enerji üretiminden kaynaklanan su kullanımını da azaltabilen bir enerji kaynağı olduğunu da belirtmek gerekir.

Güneş enerjisi teknolojisi ve sektörünün her geçen yıl gelişmesi aynı zamanda istihdam yaratmasını da sağlıyor. Enerji santrallerinde, panel üretimi ve uygulama alanlarında geliştiriciler, inşaatçılar, montajcılar, mühendisler, bakım teknisyenleri, satış temsilcileri…vb gibi birçok uzman/çalışan istihdam ediliyor. Yanı sıra güneş enerjisinden tam olarak yararlanmak ekonomiye yeni bir ivme de kazandırıyor ve ailelere, işletmelere ve hatta uluslara bir yatırım fırsatı sunuyor. Bilimsel, teknik ve tıbbi yayın platformu Science Direct'te yakın zamanda yayınlanan bir araştırmaya göre, yalnızca fotovoltaik sektöründeki iş sayısı 2050 yılına kadar dünya çapında 22 milyona ulaşacak.

Avantajlarıyla Diğer Yenilenebilir Enerji
Sistemlerinden Bir Adım Önde

Bir fosil yakıt sistemine ve hatta diğer birçok yenilenebilir enerjiye kıyasla, güneş enerjisinin çok az gürültü çıkardığı da aynı derecede doğrudur. Soğutma için gerekli birkaç bileşen dışında, hem güneş ışınlarının kendisi hem de enerjilerini toplamak için kullanılan cihazlar, sessizliği nedeniyle her ortamda kullanıma uygundur.

Fotovoltaik panellerin uzun vadeli kullanım ömrüyle kurulum sonrası bakımı da minimum düzeydedir. Ömürleri boyunca fazla bakım gerektirmediğinden elektrik üretmek için petrol ve kömür gerektiren fosil yakıtlara göre sağlam bir alternatiftirler. Dolayısıyla hem üretimi ve kurulumu hem de kurulum sonrası aşamaları bugüne kadar ki en ekolojik, çevre dostu yenilenebilir enerji olduğunu ortaya koyar.

21. yüzyılın gerçekliğine son derece adapte olan güneş enerjisi teknolojileri olgun bir teknolojidir, öte yandan güvenilirliği, dayanıklılığı ve performansı fazlasıyla tatmin edici olan güneş enerjisinin diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla oldukça rekabetçi olmasının yanı sıra giderek daha erişilebilir ve kullanılabilir hale geldiğini de söyleyebiliriz.

Sonuç olarak güneş enerjisi bugün artık, atmosfere sadece sistem çalışmasında kaynaklı çok düşük miktarda zararlı emisyon salarak elektrik üretebildiği için giderek daha popüler yenilenebilir enerji kaynağı haline gelirken, güneş panelleri de bu sürecin önemli bir bileşeni olarak ekolojik yaşam için başat bir rol üstlenmiş oldu. Siz de güneş enerjisine geçmek için şimdi bizimle iletişime geçerek hemen teklif alabilir ve #GüneşleEntegre olarak geleceği yakalayabilirsiniz.

Paylaş