Güneş Enerji Santrali Bakım ve Onarım Süreçleri

Güneş Enerji Santrali Bakım ve Onarım Süreçleri

Güneş enerji sistemleri bakım ve onarım kısmı, en çok dile getirilen ancak bir yandan da güneş enerjisi alanında en az bilinen konu denilebilir. Bir GES kurulumunun süreci, sistemin verimi ve elde edilen enerjinin kullanımı ile satışı konularına daha önce ayrıntılı olarak blog sayfamızda değinmiştik. Bu yazımızda güneş enerji santrali bakım ve onarım konusunu ele aldık.

GES Bakım Süreçleri

Güneş enerji santrali bakımı iki türlü yapılır. Kestirimci bakım ve genel bakım. Günlük, haftalık gibi daha kısa süreli bakımlar, kestirimci bakım olarak adlandırılır. Bu bakımların detayları daha azdır. Genel bakımlar ise aylık, 6 aylık ve 12 aylık gibi daha uzun zaman aralıklarında ve daha detaylı yapılan bakımlardır.

Kestirimci bakımlar; uzaktan yönetilebilen günlük bakımlar ile haftalık ya da 15 günlük periyotlarda fiziksel olarak santralde yer alarak yapılan bakımlar olarak ikiye ayrılır. Uzaktan sistem üzerinden yapılan bakımlarda santralin üretim değerleri ve sistematik işleyişi kontrol edilirken haftalık bakımlarda gözle görülebilecek tüm yapısal bağlantılar kontrol edilir. Kestirimci bakımlar, bu şekilde güneş enerji santralinin üretim performansını ve genel işleyişini düzenli olarak denetlemiş olur.

Genel bakımlarda ise panellerin performans verileri detaylı olarak alınır ve değerlendirilir. Bu değerlendirme ile tüm sistemin çalışması kontrol edilmiş olur. Genel bakımlarda ayrıca GES’in yer aldığı bölge göz önüne alınarak temizlik kontrolü ve planlaması yapılır. Genel bakımlar, güneş enerji santralinin sağlığı için çok önemli olup arızaların tespitleri ve/veya önlenmesi için de büyük zaman kazan kazandırır.

Güneş Enerji Santrali Arıza Tespiti ve Onarımı

Güneş enerji santralinin bakımları, yukarıda da belirttiğimiz gibi arızayı erkenden öğrenme ve onarımı planlama imkanı sunar. Bu nedenle GES arızaları ve onarımları konusunda düzenli bakım, bağlayıcıdır. Düzenli bakım ve raporlara sahip olmayan santrallerin yaşayacakları arızaların hem kaynak tespiti hem de onarımı daha uzun ve maliyetli olacaktır. 

Güneş enerji santrallerinde yaşanan arızalar, gözle tespit edilebilen ya da ölçüm cihazları ile belirlenebilen farklı türlere sahiptir. Her yönüyle doğru mühendislik ve uygulamasıyla tamamlanmış bir GES’te yaşanacak arızaların gözle tespiti daha kolay olacaktır. Diğer yandan panel izolasyon, uç gerilim testleri ve termal ölçüm gibi ölçüm ve testlerle de arıza tespitleri yapılır.

EPC Firmasının Bakım ve Onarımda Rolü

Daha önceki yazılarımızda da özellikle vurguladığımız gibi güneş enerji santralini teslim edecek olan EPC firması, bakım ve onarım süreçlerinde en önemli role sahip. EPC firmasının teslim sonrası en az 2 yıllık sorumluluğu olduğunu belirtelim. GES kurulumu için çalışacağınız EPC firmasının;

  • Arızalara hızlı müdahale için yaygın şube ve ekip ağının olması
  • Bakım ve onarım için uzun taahhütler verebilmesi
  • Bakım ekiplerinin teknik ölçüm ekipmanlarına sahip olması (IV Curve Analiz Cihazı, Termal Ölçüm Cihazı ve İzolasyon Test Direnci ölçüm cihazı bakım ekibinde olmaz ise olmaz listesinde yer almalıdır.)

Çok önemlidir.

Güneş enerjisi santrali bakım ve onarımı konusunun detayları için Güneşle Entegre Sohbetler programımızın yeni bölümünü şuradan izleyebilirsiniz.

Şimdi Güneşle Entegre Olma Zamanı!

Paylaş