Güneş Enerji Santrali Yasal İzinleri Nasıl Alınır?

Güneş Enerji Santrali Yasal İzinleri Nasıl Alınır?

Güneş enerji santrali (GES) kurulumu kararı alınması ve anlaşmasının yapılması kadar GES’in hayata geçmesi sürecinde gereken yasal izin ve mevzuatların doğru takibi de çok önemli. Bu yazımızda GES izinleri nasıl alınır sorusuna, mesken, sanayi çatıları ve arazi tipleri üzerinden yanıt verdik.  

Konut Çatı GES İzinleri Nelerdir, Nasıl Alınır?

İlk olarak villa ya da apartman çatısına yapılacak güneş enerji santrallerini ele alalım. Yasal mevzuatta 25 kW altı ve üstü şeklinde bir sınıflandırma bulunuyor. Buradan hareketle konut çatı GES projelerinin izin süreçlerini de 25 kW altı GES olarak düşünebiliriz.

Konutlarda ilk olarak kararın alınması ve başvuru yapılması için ilgili binanın tapu yani hak sahiplerinin mutabakatına ihtiyaç var. Hak sahiplerinin hepsinin onayının yer aldığı muvafakatnamenin hazırlanması, ilk aşama. Başvuru, bu belge ile yapılıyor. Peki, başvuru kime yapılıyor?

Başvuru, enerji dağıtım şirketine yapılıyor. GES kurulumunu yapacak olan EPC firması ile yapılan sözleşme gücünüze istinaden başvurunuzun olumlu sonuçlanması karşılığında size dağıtım şirketinden çağrı mektubu iletiliyor. Bundan sonrasında ise proje onayı aşamasına geçiyoruz. Bu aşama öncesinde ise ilgili ilçe belediyesinden belediye uygunluk yazısının alınması gerekiyor. Belediye uygunluk yazısı da alındıktan sonra proje uygunluk raporu ile beraber projenin yapımına başlanıyor.

Sanayi Çatı GES İzinleri Nelerdir, Nasıl Alınır?

Sanayi çatıları için GES izinleri sürecinde konut çatı GES izin sürecinden farklı bir durum var. Bu durum, sanayi çatılarının genel olarak kurulu güçlerinin 25 kW üstü sınıfına girmesi. Dolayısıyla enerji dağıtım şirketine 25 kW üstü sözleşme gücü başvurusu yapmalısınız. Bundan dolayı da GES’e ait bir statik projeye ve bu nedenle de inşaat mühendisi onayına ihtiyaç var. Ayrıca projenin kabul aşamasında da yine aynı inşaat mühendisinin onayı gerekli. Bununla beraber devreye alma sürecinde ilgili belediyeden itfaiye uygunluk yazısı alınması gerekiyor.

Arazi GES İzinleri Nelerdir, Nasıl Alınır?

Arazi GES izin süreci ise çatı GES izinlerine göre daha farklı bir işleyişe sahip. Öncelikle ilgili Tarım İl Müdürlüğü’nden arazinin “tarıma elverişli değil” anlamına gelen “Marjinal Tarım Arazisi” belgesi alınmalı. Devamında yine arazi sahibi ve varsa ortakları tarafından 25 kW üstü olarak dağıtım şirketine çağrı mektubu başvurusu bu belge ile birlikte yapılıyor. Çağrı mektubu tarihinden sonra 150 gün içinde enerji nakil hattı projelerinin de ilgili Tedaş bölge müdürlüklerine onaya sunulması gerekiyor. Çağrı mektubu alındıktan sonra da “Çevre Etki Değerlendirme” anlamına gelen ÇED raporu süreci başlıyor. Aynı süreçte ayrıca zemin etüdünün de yapılması gerekiyor.

ÇED raporunun onaylanması ve zemin etüdü sonrasında İmar Planı Değişikliği aşamasına geçiliyor. Bu aşamada ilgili kurumlardan görüş alınıyor ki bu kurumların sayısı ortalama 10 kurum olabiliyor. Bu aşamanın bu nedenle diğerlerine göre daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da anlaşılacağı gibi arazi GES, resmiyette bir yapı niteliği taşıyor ve bu nedenle de İmar Planı değişikliği yapıldıktan sonra da inşaat ruhsatı alınması gerekiyor. Bu ruhsatın da ilgili belediye tarafından verilmesi sonrası artık sözleşmenize bağlı kurulum süreci başlayabiliyor.

Kurulumun tamamlanması sonrasında da Yapı Kullanım izni alınıyor ve son olarak enerji dağıtım şirketinin kabul komisyonunun yerinde tespiti ve oluru ile arazi GES, enerji üretimine başlıyor.  Genel olarak GES izinlerinin alınması için gereken yasal süreçler bu şekilde ancak süreçte yaşanabilecek gelişmelere göre süre uzatım talebinde de bulunabileceğini belirtelim.

EPC Firması GES İzin Süreçlerini Yürütür mü?

İster çatı ister arazi için yapacağınız GES sözleşmesi için anlaştığınız EPC firması, yukarıda detayını verdiğimiz tüm GES izin aşamalarını sizin adınıza yürütebilir. Bu nedenle sözleşme aşamasında EPC firmasının izin takip süreçlerini yürüteceğine dair size taahhüt vermesine özellikle dikkat etmelisiniz.

Güneş enerjisi santrali izin süreçleri konusunun detayları için Güneşle Entegre Sohbetler programımızın yeni bölümünü şuradan izleyebilirsiniz.  Siz de tüm yasal izin ve mevzuatları takip eden bir EPC firmasıyla çatı ve arazinizin güneşle entegre olmasını istiyorsanız, şimdi bizimle iletişime geçin.

Paylaş