Lisanssız Elektrik Üretim Yatırımlarında Milli Emlak Tebliği Güncellendi

Lisanssız Elektrik Üretim Yatırımlarında Milli Emlak Tebliği Güncellendi

10.09.2022 tarihinde, 31949 sayı ile Resmî Gazete’de yayımlanan 412 Sıra No'lu Milli Emlak Genel Tebliği ile lisanssız elektrik üretim mevzuatındaki son güncellemeleri de içerecek şekilde güncelleme yapıldı.

7 Şubat 2014 tarihinde, 28906 sayı ile Resmî Gazete’de yayımlanan 362 Sıra No'lu Milli Emlak Genel Tebliği yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğe göre maden veya jeotermal işletme ruhsat sahiplerine, sanayi abone grubunda yer alan kişilere, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişilere ve tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişilere Hazine arazilerinde lisanssız elektrik üretim yatırımı yapmak için irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek. Mesken ve aydınlatma abone grupları bu tebliğ kapsamı dışında bırakılacak.

Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen yatırımcılar, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazının bir kısmında lisanssız elektrik üretimi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla başvuruda bulunabilecekler.

Hazine arazileri, Bakanlıkça resen veya yatırımcıların talebi üzerine belirlenebilecek ve bu yatırımlar için pazarlık usulü yapılacak ihaleler ile tahsis edilecek iken bazı gruplara ise ilan yapılmaksızın doğrudan irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek.

Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami 15 dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilecek.

Elektrik tüketicileri Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılan son güncelleme çerçevesinde, tüketimlerinin olduğu tedarik bölgesinin dışında da Hazine arazilerinde birden fazla noktada lisanssız elektrik üretimi yatırımı yapabilecek. Bununla birlikte bu üretim tesislerin tamamı yalnızca tek bir tedarik şirketi bölgesinde kurulabilecek.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için, www.entegresolar.com internet sitemizden veya 444 60 83 no'lu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Paylaş