11.08.2022 Tarihli Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Mevzuat Değişikliğine İlişkin Duyuru

11.08.2022 Tarihli Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Mevzuat Değişikliğine İlişkin Duyuru

11.08.2022 Tarihli Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Mevzuat Değişikliğine İlişkin Duyuru

1. Mevcut üretim tesislerinin farklı tüketim tesisleri ile ilişkilendirilmesi:

 • Tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasında yer alan üretim tesisleriyle, mevcuttaki tüketim tesisi değişmemek kaydıyla ilgili kişilerce herhangi bir kurulu güç ve dağıtım bölgesi sınırı olmaksızın, kendilerine ait aynı tarife grubundaki tüketim tesisleri ilişkilendirilebilecektir.
 • OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesisleri, ancak yine OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki aynı kişiye ait tüketim tesisleri ile ilişkilendirilebilir.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bütün üretim tesisleri aylık mahsuplaşmaya tabidir.
 • Üretim tesis veya tesisleriyle ilişkilendirilen bütün tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda yer alması zorunludur. Aynı tarife grubunda olmak koşuluyla farklı bağlantı seviyesindeki (AG-OG) tüketim tesislerinin ilişkilendirilmesinde ise herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • Mülga Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulumları gerçekleştirilen ve tesislerin ihtiyaç fazlası enerjisi $cent/kWh cinsinden satın alınan üretim tesisleriyle ilişkilendirilen tüketim tesislerinin farklı abone gruplarında olması halinde yapılan üretimin öncelikle tarifesi yüksek olan tüketim noktalarında tüketildiği kabul edilerek mahsuplaşma işlemleri tesis edilmektedir.


2. Başka bölgede üretim tesisi kurulması:

Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca üretim tesisiyle tüketim tesisinin aynı dağıtım bölgesi (aynı görevli tedarik bölgesi) sınırları içerisinde olma şartı, belirli istisnalar dışında kaldırılmıştır. Buna göre;

 • Kişiler (Aynı gerçek ya da tüzel kişi), aynı abone grubunda ve herhangi bir dağıtım bölgesinde yer alan tüketim tesis veya tesislerinin ihtiyacını karşılamak üzere, tamamı aynı görevli tedarik bölgesi sınırları içinde olmak kaydıyla, üretim tesis veya tesisleri kurabileceklerdir.
  Başka bir ifadeyle birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, üretim tesislerinin tek bir görevli tedarik bölgesi sınırları içerisinde olması gerekmektedir.
  (ÖRNEK: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. dağıtım firması iken Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. tedarik firmasıdır.)
 • Organize Sanayi Bölgesi katılımcıları dahil olmak üzere, hali hazırda tüketim tesisiyle aynı ya da farklı ölçüm noktasında üretim tesisi olan kişiler, tüketim ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni üretim tesis veya tesisleri kurmak istemesi halinde, yine aynı görevli tedarik şirketi sınırları içerisinde kurulum gerçekleştirebilecektir.


• Birden Fazla Tüketim Noktası Olan ve Tüketimi Üretimden Fazla Olan Tüketicinin Faturaya Esas Alınacak Tüketim Hesabı:

A noktası (Tüketim) 1000 kWh
B noktası (Tüketim) 2000 kWh
C noktası (Tüketim) 3000 kWh
D noktası (Tüketim) 1400 kWh
E noktası (Tüketim) 1000 kWh
Net Tüketim → 6000-2400=3600 kWh
Faturaya Esas Tüketim (A) → (1000/6000)*3600= 600 kWh
Faturaya Esas Tüketim (B) → (2000/6000)*3600= 1200 kWh
Faturaya Esas Tüketim (C) → (3000/6000)*3600= 1800 kWh

 • Organize Sanayi Bölgesi Katılımcıları Açısından Durumu
 • OSB içerisinde kurulu lisanssız üretim tesisleri, OSB dışındaki tüketim tesisleri ile ilişkilendirilememektedir.
  (Örnek: Uşak Tekstil OSB’de fabrika çatısında GES olan bir kişi bu santralin üretmiş olduğu elektriği Uşak Merkez’de bulunan ev, ofis v.b mekânların elektrik tüketimi ile aynı tarife grubunda, aynı tedarik bölgesi içerisinde bile olsa mahsuplaştıramaz.)
 •  OSB içerisinde lisanssız üretim tesisi olan ancak OSB dışında kurulum yapmak isteyen kişiler, ancak aynı görevli tedarik bölgesi sınırları içerisinde yatırım yapabilecektir.
 •  OSB içerisinde lisanssız üretim tesisi olmayan kişiler, istedikleri görevli tedarik şirketi bölgesinde üretim tesis veya tesisleri kurabilecektir.
 • Üretim ve tüketim tesisinin farklı dağıtım bölgesinde olması halinde, mahsuplaşma işlemleri üretim tesis veya tesislerinin bulunduğu yerdeki görevli tedarik şirketi marifetiyle yürütülmesi gerekmektedir.

3.5.1.ç kapsamındaki Uygulamalar:
Mülga Yönetmelik kapsamında kurulumları gerçekleştirilen ve Yönetmeliğin Geçici 1'inci ve 4'üncü maddeleri kapsamında aylık mahsuplaşmaya geçiş sağlayan 5'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki tüketim tesisleri için kurulu güç artışı yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. Bununla birlikte 5'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında aylık mahsuplaşmaya tabi üretim tesisi barındıran tüketim tesisleri için farklı ölçüm noktasında da üretim tesisi kurulabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Ancak ilgili tüketim tesisi için kurulabilecek toplam üretim tesisi gücü 5'inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca belirlenen gücü aşmamalıdır.


Paylaş